Onvoldoende zicht op asbest in schoolgebouwen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op mogelijke aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouwen. De PO-Raad en VO-raad roepen hun leden op om te zorgen voor volledig inzicht in de situatie. De schoolbesturen en gemeenten moeten daarbij nauw samenwerken.

De sectorraden voor primair en voortgezet onderwijs (PO-Raad en VO-raad) hebben een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de kennis van scholen over de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. Klik hiervoor de belangrijkste cijfers uit het primair onderwijs. Begin jaren negentig toen het gebruik van asbest verboden werd, hebben gemeenten asbestinventarisaties laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt nu dat 75% van de basisscholen en 52% van de middelbare scholen geen of geen volledige asbestinventarisatie hebben voor al hun locaties. Wel wordt bij het opstellen van periodieke onderhoudsplanningen en risico-inventarisaties en –evaluaties standaard gekeken naar de aanwezigheid van asbest. Omdat dit visuele controles zijn, geeft dat echter niet een volledig beeld van de situatie.

De Gezondheidsraad heeft vorig jaar opnieuw gekeken naar de gevaren van asbest. Daarbij kwam de raad tot het advies om de blootstellingsgrenzen van asbest te verlagen. Om te bepalen of er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen voor de gezondheid van leerlingen en leraren moeten scholen weten of er asbest in het gebouw zit. Bij grote onderhoudswerkzaamheden zit dit standaard in de procedure van vergunningverlening, maar ook bij klein onderhoud moet de school bewust zijn van de potentiële risico’s. Bij 25% van de middelbare scholen die wel zijn onderzocht op asbest bleek er een direct gevaar voor de gezondheid. Voor basisscholen lag dit op 5%.

De PO-Raad en VO-raad adviseren schoolbesturen om de situatie in hun gebouwen nauwkeurig in kaart te brengen en alles in het werk te stellen om de risico’s te minimaliseren. De schoolbesturen werken daarbij nauw samen met de gemeenten, die financieel verantwoordelijk zijn. En de sectorraden gaan zoveel mogelijk ondersteuning bieden.

Het televisieprogramma Zembla besteedt op zaterdag 15 januari aandacht aan de gevaren van asbest en de situatie in Nederland. Daarbij gebruikt het programma de schoolgebouwen als voorbeeld. Vooruitlopend op dit programma heeft het actualiteitenprogramma Uitgesproken Vara vrijdag 14 januari een interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad.

 

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën