Ook in 2015 extra loopbaankansen voor leraren met VierSlagLeren

Vanaf 1 april kunnen scholen voor het primair onderwijs weer lerarenduo’s aanmelden voor de regeling ‘VierSlagLeren 2015 – 2017’. Dit succesvolle project van het Arbeidsmarktplatform PO slaat vier vliegen in één klap. Startende leraren krijgen voorlopig een baan en volgen een masteropleiding. Ervaren leraren volgen ook een master en maken zo een volgende loopbaanstap. Tijdens de opleidingsjaren staan de starter en de  ervaren leraar samen voor de klas en werken ze samen aan de schoolontwikkeling.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Van dit project gaat een positieve impuls uit die breder strekt dan de individuele leraar. Startende leraren doen ervaring op, studeren door en maken een grotere kans op een onderwijsbaan. Ervaren leraren zijn met een master op zak breder inzetbaar en een aanwinst voor het hele onderwijsteam. Op deze manier werken scholen aan de professionalisering en de kwaliteit van het onderwijs.’

VierSlagLeren
De financiële bijdrage vanuit VierSlagLeren is een aanvulling op de Lerarenbeurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen die duo’s aanmelden ontvangen, naast de subsidie voor studieverlof uit de Lerarenbeurs, gedurende twee jaar € 16.000 voor de extra vervangingskosten van de ervaren leraar. De startende leraar krijgt tenminste twee keer een jaarcontract van minimaal 16 uur per week.

Lerarenbeurs
Via de Lerarenbeurs kunnen leraren hun deskundigheid vergroten of zich specialiseren en scholen kunnen hen die ruimte bieden. Leraren krijgen studiekosten, studiemiddelen en reiskosten vergoed. Scholen zijn in staat de leraar studieverlof te geven omdat ze een vervanger kunnen aanstellen.

Initiatief
Aan het Vierslagleren 2014-2016 doen al 130 lerarenduo’s mee. Het project is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO waar de PO-Raad deel van uitmaakt, en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 maart 2015

Nieuwscategorieën