Ook PO-Raad tekent gedragscode overstap naar mbo

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 een convenant met een gedragslijn rond de kwetsbare overstap van leerlingen van het v(s)o naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. In onderstaand filmpje haalt een student van ROC Tilburg de handtekening op van onder andere Rinda den Besten en leggen de betrokkenen van de koepelorganisaties uit waarom de gedragscode jongeren helpt aan een beter toekomstperspectief.  

Wie zijn er geholpen met de afspraken in deze gedragslijn? Ieder jaar stappen ruim 150.000 jongeren over van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het grootste deel van deze groep verloopt de overstap probleemloos, maar voor ongeveer 8000 jongeren niet. Om te voorkomen dat zij buiten beeld raken en zonder startkwalificatie komen te zitten, erkennen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado het belang van structurele samenwerking. Alleen zo kan een sluitende aanpak voor deze jongeren vorm krijgen. Daarom hebben de koepelorganisaties in samenwerking met het ministerie van OCW, SZW en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de gedragslijn opgesteld.

De PO-Raad heeft als bestuurlijk belangenbehartiger van het VSO bijgedragen aan de totstandkoming van deze gedragslijn. 

Bekijk hier de gehele handtekeningenestafette met onder andere Paul Rosenmöller (VO-raad) en Ton Heerts (MBO Raad).

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën