Ook primair onderwijs heeft geld tekort

Foto via Flickr

Ook schoolbesturen in het primair onderwijs hebben te maken met financiële problemen en oplopende tekorten. De PO-Raad herkent het beeld dat de VO-raad schetst. Zestig procent van de middelbare scholen kampt volgens de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs met financiële moeilijkheden. Ze luidde hierover woensdagavond de noodklok.

De PO-Raad trekt al langer aan de bel omdat haar schoolbesturen met dezelfde problemen te maken hebben. Ze hebben last van stille bezuinigingen. Zo dekt de personele bekostiging de stijgende werkgeverslasten niet. Daarnaast trekken de reguliere bezuinigingen en krimp een steeds grotere wissel op de begroting van scholen.

De Algemene Rekenkamer constateerde onlangs dat de ambities van de overheid te hoog zijn en dat scholen niet voldoende geld hebben om die ambities waar te maken. Het tekort aan geld staat onder meer een goede invoering van passend onderwijs in de weg, aldus de Rekenkamer.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 12 juli 2013

Nieuwscategorieën