Ook Tweede Kamer wil volop doorgaan met invoeren Passend onderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat op vol tempo moet worden doorgegaan met de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014. De komende acht maanden moeten worden benut om Passend onderwijs goed te laten landen in de klas, zeiden verschillende partijen vandaag in een debat in de Kamer.

De Kamer schaart zich daarmee in hetzelfde kamp als staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de PO-Raad. Ook zij vinden dat moet worden doorgepakt met de invoering.

Ouders en leraren betrekken

In het debat uitte de Tweede Kamer wel haar zorgen over de betrokkenheid van ouders en leraren. Ook de verschillende onderwijsorganisaties realiseren zich dat daar nu een belangrijke stap in moet worden gezet.

Alleen D66 en SP toonden zich kritisch over de invoering van Passend onderwijs. In de ogen van D66 heeft de staatssecretaris zijn ambities bijgesteld en zijn scholen op 1 augustus niet klaar voor Passend onderwijs. SP vindt dat eerst de klassen kleiner moeten worden om het tot een succes te maken.

VVD houdt vast aan de invoeringsdatum, maar wil wel  een serieuze impuls geven aan de voorbereidingen om te komen tot passend onderwijs. Pvda en D66 vroegen ook aandacht voor de samenhang van onderwijs met de jeugdzorg.

Staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker bleef benadrukken dat de invoering van Passend onderwijs niet gepaard gaat met een bezuiniging en dat Passend onderwijs op 1 augustus nog niet af is. Het wordt immers geleidelijk ingevoerd. Hij ging ook in op de verkeerde beelden die er zijn rondom invoering. Wel is het nu tijd om ouders en leraren goed te betrekken bij de invoering en zullen er extra activiteiten worden georganiseerd om hiervoor te zorgen, zei hij.

Dekker benadrukte verder dat formeel de zorgplicht weliswaar pas op 1 augustus 2014 in gaat. Het is echter wel van belang dat ouders die hun kind met extra ondersteuningsbehoeften januari aanstaande aanmelden bij een school, weten waar ze op kunnen rekenen.

 

De staatssecretaris zegde toe met een actieplan te komen voor de verdere invoering van Passend onderwijs na 1 augustus 2014. Ook zal hij de motie Ypma invullen door met een wetsvoorstel te komen met betrekking tot de ondertekening door ouders van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 18 december 2013

Nieuwscategorieën