Opbouw vakantierechten tijdens ziekte voor het primair onderwijs

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat zieke werknemers die door hun arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) geen arbeid hebben verricht, volledig recht hebben op het jaarlijkse minimumvakantie van vier weken. Het primair onderwijs kent geen eenduidig systeem van opbouw van vakantiedagen. Daarnaast is er ook geen onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wetswijzigingen als deze dwingen de sociale partners tot aanpassing van de huidige cao vakantieregelgeving. Voor het primair onderwijs wordt dit daarom meegenomen in de volgende onderhandelingsronde voor de CAO. Tot die tijd dienen scholen erop toe te zien dat zij een zorgvuldige vakantieregistratie bijhouden van werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn. Daarbij is het wenselijk om het opnemen en genieten van vakantie tijdens ziekte te stimuleren; dat kan heel goed onderdeel te zijn van de reïntegratie (recuperatie) van de zieke werknemer en dient bij het overleg met de arbodienst besproken te worden. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 juli 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën