Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs

Ruim honderd scholen voor speciaal onderwijs doen mee aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Zij ervaren in de praktijk dat de resultaten van hun leerlingen verbeteren door de resultaten goed te volgen en te analyseren. Op dinsdag 1 juni 2010 kunt u leren van de ervaringen, ideeën en tips van deze scholen op de werkconferentie ‘Opbrengstgericht Speciaal Taal/lees- en Rekenonderwijs’. De conferentie organiseren we in afstemming met de WEC-Raad, die mede-initiator was van de verbetertrajecten voor speciaal onderwijs.

Opbrengstgericht werken in het onderwijs zorgt voor betere resultaten van leerlingen. Dat is belangrijk in het basisonderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat scholen voor speciaal onderwijs veel vooruitgang boeken door goed naar de prestaties van de leerlingen te kijken. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs, waarvan de leerlingen profiteren.

Meer informatie over de conferentie >>

Lees het persbericht >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën