Openbaarmaking eindtoetsgegevens

Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben op dinsdag 5 maart 2013 een e-mailbericht van de staatssecretaris van OCW ontvangen over openbaarmaking van eindtoetsgegevens van de basisscholen. De PO-Raad heeft haar leden vervolgens laten weten dat we de komende dagen op basis van juridisch advies en in samenspraak met de leden onderzoeken of er sprake is van onevenredige benadeling van scholen door de openbaarmaking van de gegevens.

De PO-Raad is voor transparantie binnen het primair onderwijs. Dat is ook de reden dat we met de leden van de PO-Raad het project Vensters PO zijn gestart. Het doel van dit project is dat scholen en schoolbesturen hun gegevens op een vergelijkbare en toegankelijke manier presenteren. Dat is echter breder en betekenisvoler dan alleen de eindtoetsgegevens.

RTL Nieuws heeft in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) gevraagd naar de databestanden met de eindresultaten van de leerlingen van groep 8 op basisscholen. De staatssecretaris wil over twee weken deze gegevens leveren. Gedurende deze twee weken krijgen belanghebbenden, conform de Wob de gelegenheid om te protesteren tegen openbaarmaking van de gegevens.

De PO-Raad komt begin volgende week met een advies voor haar leden met betrekking tot de openbaarmaking van de eindtoetsgegevens. Als u het bericht hierover van de PO-Raad niet heeft ontvangen, kunt u een bericht sturen naar info@poraad.nl.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 8 maart 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën