Oplevering project verbetering binnenmilieu basisscholen

Gelijktijdig met de afloop van de subsidieregeling binnenmilieu (deze week moesten gemeenten en schoolbesturen de afrekening bij OCW indienen) is in Veldhoven symbolisch het project

“verbetering binnenmillieu basisscholen” opgeleverd. Dat gebeurde in het bijzijn van een flink aantal genodigden door de overhandiging van een fles “oude lucht” uit 2010 aan de wethouder van onderwijs van Veldhoven. Het project is een goed voorbeeld van een gezamenlijke aanpak waarbij de gemeente Veldhoven, het schoolbestuur (de Stichting Veldvest) en het bedrijfsleven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goed luchtmanagement in de scholen hebben genomen. In het totaal zijn in 130 lokalen luchtbehandelingsapparaten aangebracht, waardoor zo’n 3000 leerlingen en hun meesters en juffen kunnen profiteren van betere werkomstandigheden.

Gekozen is voor een aanpak, waarbij duidelijke prestatieafspraken zijn gemaakt op basis van een outputspecificatie. Daarbij is niet uitgegaan van de capaciteit van de apparatuur als zodanig, maar wordt gegarandeerd dat gedurende 25 jaar minimaal wordt voldaan aan luchtkwaliteitsklasse B. De apparatuur is in de klas nauwelijks hoorbaar en voldoet daarmee ook aan de strengste eisen. Daarnaast is rekening gehouden met het energieverbruik door gebruik te maken van warmteterugwinning. De aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties wordt feitelijk door de installateur overgenomen.

Het project maakt duidelijk dat samenwerking van gemeenten en schoolbesturen onontbeerlijk is om tot effectieve oplossingen te komen. Hoewel de subsidieregeling binnenklimaat inmiddels is afgerond zal het in de komende jaren noodzakelijk blijven te investeren in het binnenklimaat van de gebouwen. De in Veldhoven gekozen oplossing kan school- en gemeentebesturen daarbij in de goede richting helpen.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën