Opnieuw meer brede scholen en IKC’s in Nederland

Het aantal brede scholen en IKC’s blijft stijgen. Inmiddels zijn tweeduizend scholen in Nederland een brede school of IKC. Dat zijn er vierhonderd 400 meer dan twee jaar eerder. Dat staat in het Jaarbericht Brede Scholen 2013 dat onlangs is uitgebracht. Ook zijn veel scholen nog bezig zich tot brede school of IKC te ontwikkelen. De verwachting is daarmee dat hun aantal zal blijven toenemen. 

Grote diversiteit in brede scholen

De brede scholen richten zich voornamelijk op de ontwikkeling van kinderen en het bieden van dagarrangementen. Maar dé brede school bestaat niet. Scholen en hun partners geven op eigen wijze invulling aan de brede school. Met wie wordt samengewerkt, met welke doelen en voor welke doelgroep, verschilt per school. Dit hangt onder meer samen met de wijk, de stad of het dorp waarin de school staat. De activiteiten die brede scholen aanbieden, variëren van educatie tot activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, zorg en begeleiding, natuur en techniek.

Integratie van onderwijs en opvang

Steeds meer brede scholen noemen hun samenwerkingsverband een (integraal) kindcentrum (ikc). Van alle scholen in het onderzoek kwalificeren 328 scholen zichzelf als IKC. Slechts 36 van hen voldoen aan de vier criteria die in dit onderzoek voor een IKC gehanteerd worden: zij zijn de hele dag open, bieden onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling, realiseren een doorgaande pedagogische leerlijn door de integratie van onderwijs en opvang en kennen een centrale aansturing. Veertig IKC’s hebben drie van de vier elementen gerealiseerd. Dat ene nog niet ontwikkelde element is in de meeste gevallen de centrale aansturing.

IKC-ontwikkeling nog niet optimaal mogelijk

Dat niet alle scholen (kunnen) voldoen aan de vier criteria die voor IKC gehanteerd worden, komt omdat zij regelmatig belemmeringen ervaren bij het verder integreren van onderwijs en opvang. Hoewel sommige voorlopers zich daar niet door laten tegenhouden, kost hen dat wel veel tijd en energie om die praktische problemen op te lossen. Ook niet alle belemmeringen zijn te overwinnen.

De PO-Raad heeft eerder al aandacht gevraagd voor deze knelpunten bij IKC-ontwikkeling en wil meer ruimte voor schoolbesturen en kinderopvang om IKC’s mogelijk te maken. In de brief aan de Tweede Kamer zegt staatssecretaris Dekker op de hoogte te zijn van de knelpunten, echter kiest hij voor een oplossing met (tijdelijke) experimenten en een aanpassing van het toezicht. Voor meer fundamentele knelpunten, zoals de PO-Raad deze in een brief eerder aan de staatssecretaris kenbaar maakte, wordt nog geen oplossing geboden. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 16 juli 2014

Nieuwscategorieën