Opnieuw zeer weinig scholen zwak bevonden

Net als vorig schooljaar bleef het aantal scholen dat door de Inspectie van het Onderwijs zwak of zeer zwak werd bevonden het afgelopen jaar laag. Op 1 september 2016 voldeed 98 procent van de basisscholen aan de minimumnormen van de inspectie. Onder de speciale basisscholen was dit zelfs 99 procent; op het (voortgezet) speciaal onderwijs 96 procent. 

De PO-Raad is blij met dit nieuws en constateert dat scholen ondanks de uitdagingen waar ze voor staan met onder andere passend onderwijs, nieuwkomers en de teruglopende leerlingaantallen, niet onderuit gaan. Schoolbesturen slagen er de laatste jaren juist goed in om te voorkomen dat scholen (zeer) zwak worden. 

Nieuw Inspectiekader

Wel is de PO-Raad benieuwd welk effect het nieuwe Inspectiekader dat vanaf 1 augustus 2017 van kracht wordt, zal hebben op het aantal zwakke scholen. Vanaf dat moment zal het verhaal van de school uitgangspunt zijn bij de beoordeling. Wanneer opbrengsten, financieel beheer en kwaliteitszorg op orde zijn, zal de inspectie terugtreden. Het toezicht richt zich dan op het gesprek met het bestuur.

In ieder geval zal de PO-Raad zich ook in de toekomst inzetten om de kwaliteit van het onderwijs op álle scholen te blijven verbeteren.

Bekijk hier het bericht van de Inspectie

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 augustus 2018

Nieuwscategorieën