Oprichting van de Stichting van het Onderwijs

Vandaag vindt de officiële oprichting van de Stichting van het Onderwijs plaats op de Haagse Hogeschool in aanwezigheid van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW), SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, sociale partners in het onderwijs en andere betrokkenen.

De Stichting van het Onderwijs moet uitgroeien tot hét platform voor het onderwijs en het kabinet voor het bespreken van onderwijsbrede vraagstukken. De eerste voorzitter is Sijbolt Noorda (VSNU), de eerste vicevoorzitter is Walter Dresscher (AOb).

De PO-Raad vertegenwoordigt binnen de Stichting van het Onderwijs de schoolbesturen in het primair onderwijs. Als mede-initiatiefnemer van de Stichting is de PO-Raad verheugd over het feit dat de eerste stappen zijn gezet voor een gezamenlijke meerjarige onderwijsbrede agenda, waarbinnen het primair onderwijs één sterke stem kan laten horen.

Onderwijsbrede agenda
Van basisschool tot universiteit. Allemaal hebben ze een eigen profiel en eigen uitdaging. Het onderwijs heeft daarnaast ook een gezamenlijke opdracht. Die wil de nieuwe stichting sterker zichtbaar maken richting politiek en samenleving. Alle betrokkenen zetten zich er voor in leerlingen en studenten goed voor te bereiden op het leven en werken in de maatschappij. De Stichting van het Onderwijs heeft de eerste aanzet gemaakt tot een gezamenlijke onderwijsbrede agenda, die op de oprichtingsbijeenkomst is toegelicht.

Advies en initiatief
De komst van een Stichting van het Onderwijs heeft zijn oorsprong in het ‘Advies LeerKracht!’ (2007) van de Commissie Leraren onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. De commissie signaleert een grote versnippering aan organisaties in het onderwijs en stelt voor de slagkracht te vergroten door een breed platform in het leven te roepen. Het initiatief voor de werkelijke oprichting is genomen door de sociale partners.

Hiermee willen zij de regie over discussies rond de onderwijspraktijk en onderwijsontwikkeling terughalen naar het onderwijs. De Stichting van het Onderwijs zal de plek zijn waar het onderwijsveld als een geheel van zich laat horen. Het zal dé gesprekspartner zijn van het kabinet

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën