Oproep aan CASO-gebruikers

De Stichting CASO Gebruikersorganisatie die voor PO, VO, MBO en HBO het overleg voert met Randstad HR Solutions wordt binnenkort opgeheven. Het bestuur van de Stichting is met de sectorraden overeengekomen dat de belangenbehartiging voor CASO gebruikers wordt voortgezet in een gebruikersgroep per sector. De Stichting heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. De PO-Raad faciliteert de vorming van een sectorale gebruikersgroep. De PO-raad nodigt CASO gebruikers uit die in de gebruikersgroep willen participeren zich te melden. In de mededeling van het bestuur van de Stichting treft u meer achtergrondinformatie over de opheffing en de gemaakte afspraken. U kunt de mededeling downloaden vanuit het blokje 'Downloads', rechts van dit bericht. Meer informatie: Maurits Huigsloot

Lees hier de mededeling van het bestuur van Stichting CASO Gebruikersorganisatie >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën