Oproep aan Eerste Kamer: stop bezuiniging Passend onderwijs

Dinsdag 7 november vergadert de Eerste Kamer over de Rijksbegroting. De Eerste Kamer heeft tijdens de beschouwingen de gelegenheid haar visie te geven op de plannen uit de begroting en de troonrede.

De PO-Raad heeft daarom de leden van de Eerste Kamer nogmaals opgeroepen om zich te verzetten tegen de plannen van de minister om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs. De invoering van Passend onderwijs komt hiermee op losse schroeven te staan. Het gehele primair onderwijs zal deze bezuiniging voelen en er dreigen zelfs kinderen tussen wal en schip te vallen. Deze bezuiniging komt bovenop de forse bezuinigingen die 1 augustus 2010 al van kracht werden.

Naar dossier Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën