Oproep: Enquête doordecentralisatie buitenonderhoud

Op 2 november heeft Regioplan een uitnodiging gestuurd naar schoolbesturen en gemeenten voor het invullen van de enquête naar het draagvlak voor een mogelijke doordecentralisatie van het buitenonderhoud naar besturen voor primair en speciaal onderwijs. Op dit moment hebben 29 % van de gemeenten en 30 % van de schoolbesturen de enquête volledig ingevuld.

De PO-Raad hecht aan een zo groot mogelijke respons, omdat mede op basis van deze enquête wordt besloten of de verantwoordelijkheden voor het onderhoud aan de buitenkant gedecentraliseerd worden. Daarom onze oproep mee te werken aan dit onderzoek.

U heeft tot en met 21 november de tijd om de vragenlijst in te vullen. In de uitnodigingsbrief vindt u de inlogcodes. Bent u de inlogcode kwijt? Neemt u dan contact op met Regioplan.

Naar vragenlijst >>

Achtergrond
Het kabinet wil komen tot een aanpassing van de verdeling van verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting tussen gemeenten en schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs. Het voornemen is dan om middelen voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen te decentraliseren naar de schoolbesturen en zo de situatie gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van het draagvlak voor dit voornemen laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in overleg met de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderzoek uitvoeren onder besturen voor primair onderwijs en onder gemeenten.

Op basis van de resultaten van dit draagvlakonderzoek kan vervolgens een onderbouwd besluit worden genomen over het overhevelen van verantwoordelijkheden en middelen naar de schoolbesturen en kunnen afspraken over een eventuele overgang worden gemaakt.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën