Oproep Kennisgroep Bestuurssecretarissen

In de sector primair onderwijs werken steeds meer bestuurssecretarissen. Er is een toenemende behoefte onder hen om elkaar te ontmoeten en actuele thema’s en dilemma’s met elkaar te bespreken. De PO-Raad inventariseert daarom of er voldoende behoefte is onder de secretarissen om een eigen kennisgroep voor bestuurssecretarissen op te richten. Zo’n kennisgroep zal gericht zijn op het informeren en bespreken van relevante ontwikkelingen op het brede terrein van o.a. goed bestuur/governance en ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het primair onderwijs.

Daarnaast biedt de kennisgroep een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen. De kennisgroep zal een aantal keer per jaar bij elkaar komen. Daarnaast zal een onderling (digitaal) platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring gefaciliteerd worden. De agenda van de kennisgroep zal door een voortrekkersgroep voorbereid worden.

Bij voldoende gebleken belangstelling zal er een kick-off moment georganiseerd worden tijdens het PO-Raad congres Kennis voor morgen! op 12 juni 2015.

De kennisgroep is voor een ieder vrij toegankelijk, mits het schoolbestuur waar de deelnemer in dienst is, lid is van de PO-Raad. Ben je bestuurssecretaris in het PO en heb je belangstelling voor deelname aan de kennisgroep? Mail dat dan aan Marlies van den Bel: m.vandenbel@poraad.nl. Je kunt je belangstelling tot uiterlijk 27 mei 2015 kenbaar maken.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 1 mei 2015

Nieuwscategorieën