Oproep leden voor permanente werving- en selectiecommissie

Voor de nieuwe werving-en selectiecommissie van bestuursleden zoekt de PO-Raad commissieleden. Bestuurders die geïnteresseerd zijn in deze functie, kunnen zich tot en met 22 mei aanstaande melden bij bestuurssecretaris Marlies van den Bel via m.vandenbel@poraad.nl.

De permanente werving- en selectiecommissie

In de nieuwe statuten van de PO-Raad is opgenomen dat de ALV een permanente werving- en selectiecommissie instelt. Deze commissie draagt aan de ALV bestuursleden voor benoeming voor. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het dagelijks bestuur van de vereniging als voor het algemeen bestuur. De ALV benoemt vervolgens de bestuursleden.

De ALV benoemt (of herbenoemt) jaarlijks de permanente werving- en selectiecommissie. Tijdens de ALV op 6 juni aanstaande staat de benoeming van de leden van de werving- en selectiecommissie op de agenda.

Profiel

Het bestuur van de PO-Raad heeft een profiel voor de leden van de werving- en selectiecommissie vastgesteld:

De leden die in de commissie benoemd zullen worden:

- hebben het vertrouwen van de leden (gezag/herkenbaar)

- zijn verenigingsman-/vrouw

- staan achter de nieuwe bestuursstructuur en de profielen voor de bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter en AB-leden)

- hebben de competentie om de gesprekken te voeren.

Vacatures

Het bestuur heeft René van Harten (directeur-bestuurder, Stichting Lek en IJssel te IJsselstein) en Loek van der Kroon (voorzitter College van bestuur, SKOH Hoofddorp) gevraagd om deel uit te maken van de nieuwe (permanente) werving- en selectiecommissie. Zij hebben aangegeven daartoe bereid te zijn. Beiden maakten deel uit van de commissie die het eerste team van AB-leden heeft voorgedragen op de ALV van 22 januari 2013.

Daarnaast is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden om voor benoeming aan de ALV voor te dragen. Hebt u belangstelling en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om dit kenbaar te maken! Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marlies van den Bel, m.vandenbel@poraad.nl.  

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën