Oproep onderwijsveld: Maak pilot regelluwe scholen breder toegankelijk

Stel de pilot regelluwe scholen niet alleen open voor scholen met het predicaat excellent, maar voor alle scholen die hun (basis)kwaliteit op orde hebben. De PO-Raad roept de Tweede Kamer samen met de ISBO, LVBS, VO-raad, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB in een brief op hiervoor bij staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) te pleiten. Op woensdag 10 juni spreekt de Kamer met Dekker over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot.

Scholen in het primair onderwijs die deelnemen aan de pilot regelluwe scholen, kunnen vijf jaar lang afwijken van een groot aantal bepalingen in de Wet op het primair onderwijs (Wpo). Ook wordt het toezicht op deze scholen verminderd. Staatssecretaris Dekker wil de pilot vanaf 1 augustus 2016 openstellen voor scholen die de afgelopen twee jaar het predicaat excellent hebben ontvangen.

Flexibel onderwijs

De partijen onderschrijven de gedachte achter de pilot. Scholen krijgen zo veel meer ruimte om hun onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven en vernieuwingen door te voeren. Dit is een belangrijke kans voor bijvoorbeeld Integrale Kind Centra waarin kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs samen huizen en samen optrekken. De pilot sluit ook goed aan bij de wens van scholen om het onderwijs aan leerlingen steeds flexibeler en meer op maat te kunnen aanbieden. Daarnaast wordt met de pilot de variëteit, en daarmee de veerkracht, binnen de onderwijssectoren vergroot (zie ook advies Onderwijsraad) en verminderen de administratieve lasten voor scholen.  

Toelatingsvoorwaarden

De partijen zijn het echter niet eens met de toelatingsvoorwaarden voor de pilot die de staatssecretaris in gedachten heeft. Door alleen ‘excellente’ scholen toe te laten, sluit je onterecht een grote groep scholen uit: scholen waarvan de kwaliteit op orde is en die ook tegen de grenzen van wet- en regelgeving aanlopen en meer ruimte willen om hun ambities te realiseren. Deelname aan de pilot kan op al deze scholen mogelijk leiden tot verdere kwaliteitsverbetering. De pilot kan ook slechts relevante resultaten opleveren, wanneer het deelnemersveld gevarieerd is en niet, zoals nu beoogd, uit maar een ‘soort’ scholen bestaat.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 juni 2015

Trefwoorden