Oproep: Wat heeft u nodig voor een duurzaam schoolgebouw?

Een beter binnenklimaat, minder energieverbruik en meer gebruik van energie uit zon, wind, water en biomassa. Dat is het doel van de Green Deal van onderwijs, gemeenten en Rijksoverheid. Om dat doel te halen, willen zij eerst meer inzicht krijgen in wat schoolbesturen daarvoor nodig hebben. Doet u mee?

Waarom een Green Deal?

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en leerprestaties. Om de verduurzaming van onderwijsgebouwen op grote schaal te versnellen, hebben de onderwijs- en gemeentesector samen met de Rijksoverheid een akkoord gesloten dat ze zich hiervoor extra zullen inspannen ten behoeve van scholen en gemeenten: de Green Deal Verduurzaming Scholen.

Wat heeft u eraan?

Ondanks de mogelijke voordelen, is duurzaamheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Uit onderzoek blijkt dat het onder andere schoolbesturen, ofwel de “opdrachtgevers”, veelal ontbreekt aan kennis, inzicht en passende financiering. Bovendien sluit het aanbod van marktpartijen - bouwers, leveranciers, etc. - veelal niet aan bij hun behoeften. Via het uitvoeringsprogramma van de Green Deal worden de komende jaren allerlei acties ondernomen om daar wat aan te doen.

Wat zijn uw behoeften?

Het Green Deal uitvoeringsprogramma moet u als schoolbestuur ten goede komen. Daarom willen we eerst graag weten hoe uw school tegen duurzaamheid aankijkt, van welke ondersteuning u nu al gebruikmaakt, en met welke maatregelen of faciliteiten u het best gediend zou zijn.

Doet u ook mee?

We zouden het zeer op prijs stellen als u circa tien minuten neemt om aan deze consultatieronde mee te doen. De uitkomsten zullen de basis vormen voor het uitvoeringsprogramma van 2015-2017. Om de enquete te starten, klik hier. Mede namens alle Green Deal ondertekenaars: Hartelijk dank!

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën