Opstarten handhavend optreden leerplicht bij schoolverzuim

Minister Slob heeft aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer mogelijk wordt bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.

Handhaving vanaf schooljaar 2020-2021

Uitgangspunt voor dit schooljaar is dat er niet handhavend wordt opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van luxe verzuim of absoluut verzuim. Dit schooljaar is er geen handhaving voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of als zij familieleden hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook voor gezinnen waarbij angst voor het coronavirus een rol speelt wordt er dit schooljaar niet gehandhaafd op de leerplicht. Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving weer volledig mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis zijn omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen.

Infographic

Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, heeft een handige infographic gemaakt waarin het stappenplan handhavend optreden wordt uitgelegd.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 14 januari 2022

Nieuwscategorieën