OSO wordt landelijke standaard digitale uitwisseling leerlinggegevens, DOD verdwijnt

Wegens succes van de Overstapservice Onderwijs (OSO), verdwijnt het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) in december 2015 van het toneel. OSO is vanaf dat moment officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens.

Omdat het DOD verdwijnt, adviseren de PO-Raad en de VO-raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden tijdig met hun overstap naar OSO te starten. Kwalificatie en begeleiding vanuit OSO is tot 31 december 2014 kosteloos.

Overdragen met OSO

In 2011 startte het project OSO. De raden startten het project met als doel uniforme en veilige digitale uitwisseling te garanderen. In Nederland wordt al enkele jaren op verschillende manieren digitaal uitgewisseld. Dit gebeurt alleen lang niet altijd volgens de  wettelijke eisen.

Bij de ontwikkeling van OSO is het DOD als basis gebruikt. DOD was op dat moment de enige beschikbare methode om digitaal leerling-informatie uit te wisselen tussen de meest gangbare administratiesystemen. Zoals beoogd gaat OSO het DOD vervangen. Niet alleen is de methode van overdragen via OSO veiliger, de inhoud van het OSO overstapdossier voldoet aan de laatste wettelijke eisen.

Ondersteuning tot eind december kosteloos

De raden onderstrepen dat zij uitwisseling van leerlingengegevens via OSO prefereren. Recent hebben de PO-Raad en de VO-raad besloten de projectfase van OSO te verlengen tot 31 december 2014. Op die manier zijn scholen en regio’s  langer in de gelegenheid zich kosteloos te kwalificeren voor OSO. Na deze datum stopt de projectfase definitief en wordt OSO in beheer genomen door Kennisnet. Dat betekent ook het einde van de projectfinanciering, waardoor vanuit het project niet langer kosteloos kwalificaties en ondersteuning aangeboden kunnen worden.  

Tijdig starten met overstap naar OSO

Voor samenwerkingsverbanden en PO-VO-regio’s is dit belangrijk om te weten. Zeker waar regio’s gezamenlijk overstappen op OSO, kan deze overstap vragen om mogelijke aanpassingen in hun PO-VO-procedure. Dat kost tijd en overleg. De raden adviseren regio’s of samenwerkingsverbanden die willen overstappen, om dit zo snel mogelijk aan te geven bij de servicedesk van OSO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van OSO, telefoon (030) 2324890, email info@oso-od.nl

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 juni 2014

Nieuwscategorieën