Ouders krijgen meer invloed bij stichten scholen

Als het aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ligt, krijgen schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school te stichten. Behalve scholen van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting mogen zij ook andere scholen oprichten. Ouders krijgen daarnaast meer invloed om een al bestaande basisschool van grondslag te laten veranderen.

Dekker kondigt deze maatregelen aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op een advies van de Onderwijsraad. Die pleitte eerder dit jaar ervoor het stichten van scholen makkelijker te maken.

De vrijheid van onderwijs is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Dekker vindt dit artikel niet meer van deze tijd en wil dit moderniseren. Volgens de staatssecretaris hoeft de Grondwet daarvoor niet te worden aangepast maar alleen de uitwerking en interpretatie ervan.  

Of een school  van ‘kleur’ verandert, blijft uiteindelijk wel een zaak van het bestuur, schrijft Dekker in zijn brief. ‘Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en instandhouding van de afzonderlijke scholen en van het geheel aan scholen onder zijn gezag.’

De PO-Raad zal de plannen met haar leden bespreken.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 juli 2013

Nieuwscategorieën