Overeenstemming op hoofdlijnen over incorporatie WEC-Raad in PO-Raad

De PO-Raad en de WEC-Raad hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een voorgenomen incorporatie van de vereniging voor speciaal onderwijs (WEC-Raad) in de sectorraad voor primair onderwijs (PO-Raad). De verenigingen vinden het van groot belang dat daarbij de eigenheid en de herkenbaarheid van het speciaal onderwijs binnen de PO-Raad wordt verankerd.

De besturen van beide verenigingen werken de uitgangspunten verder uit en leggen dit voor aan hun besluitvormende organen.

In het bestuur van de WEC-Raad is de afgelopen periode een discussie gevoerd over de toekomst van de WEC-Raad. Vragen daarbij waren of/in welke vorm de WEC-Raad verder zou gaan als belangenbehartiger van het gehele speciaal onderwijs en wat de verhouding en afbakening van taken zou moeten worden tussen de 4 clusterorganisaties, de WEC-Raad die zij samen vormen en de PO-Raad.

Al enige tijd was er een convenant met de PO-Raad over intensieve samenwerking. De PO-Raad behartigt de belangen van het gehele primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) als het gaat om de bekostiging, arbeidsvoorwaarden, huisvesting en hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

Het bestuur van de WEC-Raad heeft overleg gevoerd met de vier onderliggende clusterorganisaties: Vivis, Siméa, LVC3 en LVC4 en met het bestuur van de PO-Raad. Hierbij is de principeafspraak gemaakt dat de WEC-Raad wordt opgenomen in de PO-Raad voor de vertegenwoordiging van de clusters 3 en 4.

De clusterorganisaties van cluster 1 en 2 wensen een minder vergaande vorm van samenwerking met de PO-Raad. Zij sluiten aparte convenanten met de PO-Raad waarin de onderlinge verhoudingen worden beschreven.

De uitwerking van het principeakkoord ligt op korte termijn voor bij de Raad van Toezicht en de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad en het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van de WEC-Raad.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën