Overgangsregeling buitenonderhoud eind januari verwacht

De overgangsregeling overheveling buitenonderhoud laat nog even op zich wachten. Het ministerie van Onderwijs heeft de PO-Raad laten weten de regeling eind januari te kunnen publiceren.

In de overgangsregeling staat onder meer opgenomen welke groepen schoolbesturen een aanvraag kunnen indienen voor een extra eenmalige vergoeding voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Schoolbesturen zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Tot die tijd waren gemeenten dat.

De overgangsregeling is ervoor bedoeld om schoolbesturen met oude en daardoor onderhoudsgevoelige gebouwen en beperkte vereveningsmogelijkheden in staat te stellen het onderhoud de komende tijd adequaat vorm te geven.

Laatst gewijzigd: 
maandag 9 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën