Overleg Inspectie van het Onderwijs

Via e-mail, netwerkbijeenkomsten en gesprekken met schoolbesturen bereiken ons regelmatig signalen uit het veld over het functioneren van het toezicht van de Inspectie. Graag willen wij u de mogelijkheid geven om meer structureel signalen uit het veld aan ons door te geven die de PO-Raad vervolgens in het overleg met de Inspectie kan inbrengen.

Wilt u een signaal over het toezicht op uw scholen kenbaar maken?
Klik hier >>

 

De PO-Raad overlegt regelmatig met de Inspectie van het Onderwijs over ontwikkelingen in het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ook organiseert de PO-Raad minimaal twee keer per jaar een Ronde Tafelbijeenkomst met de Inspectie om signalen uit het veld in te brengen. Tijdens deze Ronde Tafelbijeenkomsten schuift ook een aantal leden aan.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën