Overleg over personele gevolgen Passend onderwijs

Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van OCW overeengekomen in de tripartiete overeenkomst personele gevolgen Passend onderwijs. Maar wanneer en met wie voert u dit overleg? Alle samenwerkingsverbanden ontvangen hierover digitaal informatie die de sector-, vakorganisaties en het ministerie van OCW gezamenlijk hebben opgesteld.

In gesprek met werkgevers en vakorganisaties

De samenwerkingsverbanden ontvangen een brief, een stroomschema met tekstuele uitleg en enkele veelgestelde vragen en antwoorden. De sectororganisaties, vakorganisaties en OCW vragen de samenwerkingsverbanden – voor zover ze dat niet al hebben gedaan – om in hun regio in gesprek te gaan met betrokken werkgevers en vakorganisaties over de personele gevolgen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 4 juni 2015

Nieuwscategorieën