Overleg Passend onderwijs opgeschort

De PO-Raad, andere sectororganisaties en de vakbonden gaan niet met het ministerie van OCW overleggen over de uitwerking van Passend onderwijs. De sociale partners vinden de uitvoering van Passend onderwijs onder de huidige omstandigheden (met 300 miljoen bezuinigingen) onmogelijk.

 
De PO-Raad praat met haar leden en met de partners over het vervolg op de acties tegen de bezuinigingen. Hiervoor is onder andere een extra ledenbijeenkomst gepland op 14 maart.

 

Dossier bezuinigingen Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën