Overstapdossier maakt overstappen naar nieuwe school makkelijker en veiliger

Op initiatief van de PO-Raad en VO-raad heeft de stichting Schoolinfo een overstapdossier ontwikkeld waarmee de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor leerlingen beter wordt geregeld. Dat is belangrijk omdat die overgang nog altijd niet optimaal verloopt.

Jaarlijks stromen ruim 175.000 leerlingen door naar de middelbare school. Voor hen is dat een belangrijke stap in hun schoolloopbaan. De aansluiting moet optimaal zijn om ervoor te zorgen dat zij zo soepel mogelijk van de ene vorm van onderwijs naar de andere kunnen doorstromen. Dit vraagt veel aandacht en afstemming tussen beide sectoren. Het overstapdossier helpt daarbij.

Geïnteresseerd in het overstapdossier? Klik hier.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 1 maart 2013

Nieuwscategorieën