Overstapservice Onderwijs, een blik op de praktijk

Geen stapels papier meer en geen grote bruine enveloppen. Steeds meer scholen gebruiken de Overstapservice Onderwijs (OSO), een initiatief van onder meer de PO-Raad, om de overdracht van leerlingegevens van basisschool naar middelbare school digitaal te laten verlopen. Schoolinfo maakte hiervan een filmpje zodat schoolbesturen kunnen zien welke voordelen de OSO in de praktijk heeft.

[video:http://youtu.be/iye5djs2O0s width:450px]

Een greep uit de praktijk

Berend Cornel, directeur van de St. Alexander Basisschool in Bennekom, heeft inmiddels al zijn leerlingendossiers digitaal. ,,In acht jaar tijd heeft onze basisschool veel informatie verzameld over de vertrekkende leerling. Wij hebben er belang bij om deze gegevens veilig en zonder fouten over te dragen naar de middelbare school. Daar kunnen ze hun voordeel doen met alles wat wij al weten over een bepaalde leerling.” Graag had hij dit jaar al de aanmeldingsprocedures voor de brugklas digitaal afgehandeld. In de regio waar Cornel werkt, hebben basis- en middelbare scholen met elkaar een principe afspraak dat ze zo snel mogelijk alles digitaal met elkaar willen uitwisselen. Voordat Cornel de informatie doorstuurt, zorgt hij ervoor dat de betrokken ouders wel eerst inzage krijgen in de informatie die over hun zoon of dochter wordt gecommuniceerd aan de nieuwe school. Inmiddels hebben vrijwel alle grote softwareleveranciers op gebied van leerlingadministratiesystemen de OSO-module ingebouwd in hun bestaande softwarepakketten.

Van handmatig naar digitaal

Op het Rembrandtcollege is de hausse met nieuwe aanmeldingen net achter de rug. Op de administratie halen ze opgelucht adem. ,,Driehonderdvijftig nieuwe leerlingen, een flinke stijging ten opzichte van 2012.” Afdelingshoofd Heikamp heeft met zijn hele team flink wat uren gedraaid om alle nieuwe aanmeldingen op orde in zijn systeem te krijgen. Nu nog staan de dossierkasten zeker vier meter dik opgesteld langs de muur van het kantoor. Iedere leerling heeft zijn eigen dossiermap. Maar dat is binnenkort verleden tijd. De update van leerlingendossiers gaat straks volledig digitaal. Heikamp: ,,De meeste basisscholen leveren het onderwijskundig rapport van hun oude groep-8-leerling per post aan. Dat betekent dat wij alles handmatig moeten invoeren in ons eigen leerlingadministratiesysteem. Volgend jaar hopen we het digitaal te kunnen doen met OSO. Met een druk op de knop kunnen we dan alle relevante gegevens van de basisschool in één keer downloaden in ons eigen leerlingadministratiesysteem. Dat betekent niet alleen flinke tijdwinst, maar ook minder kans op fouten.”

Meer informatie?

Schoolinfo hoopt dat zoveel mogelijk scholen van de dienst gebruik gaan maken en zich gaan kwalifceren voor OSO. Tot april 2014 is de kwalificatie nog kosteloos. Meer informatie? Of wilt u vrijblijvend een OSO-presentatie aanvragen? Neem dan contact met op met de servicedesk van OSO, telefoon (030) 2324890; of ga naar: www.overstapserviceonderwijs.nl

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 31 mei 2013

Nieuwscategorieën