Overstapservice Onderwijs lanceert nieuwe website

Scholen die gebruik willen maken van Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen daarvoor voortaan terecht op de website www.overstapserviceonderwijs.nl. Deze nieuwe website vervangt de oude site www.oso-od.nl. Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens makkelijker overdragen wanneer een leerling overstapt naar een andere school.

OSO is een gezamenlijk initiatief van PO-Raad en VO-raad en wordt uitgevoerd door de Stichting Schoolinfo.

Kwalificeren voor OSO

Zeker driehonderd scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben zich inmiddels gekwalificeerd voor OSO. Zij kunnen binnenkort beginnen met de veilige, digitale overdracht van leerlinggegevens. Dat scheelt hen veel administratie. Gebruik van OSO moet daarnaast zorgen voor minder fouten en een kleiner risico dat informatie bij de overdracht verloren gaat.

Nog eens driehonderd scholen hebben zich inmiddels aangemeld om zich voor OSO te kwalificeren. Kwalificeren kan dit jaar nog kosteloos.

Leden van de PO-Raad ontvingen onlangs per e-mail een brief waarin zij worden opgeroepen gebruik te maken van OSO.  

Wilt u meer weten over OSO dan kunt u hiervoor terecht op de vernieuwde website of op de website van de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 16 mei 2013

Nieuwscategorieën