Overzicht van artikelen uit het Reglement Pf m.b.t.bezuinigingsontslagen

Veel schoolbesturen moeten als gevolg van bezuinigingen per 1 augustus 2011 of in de periode daarna medewerkers ontslaan. Het Reglement Participatiefonds kent daarvoor verschillende ontslaggronden. Schoolbesturen die ontslagbeleid hanteren moeten een andere route volgen om bezuinigingsontslagen met succes te melden bij het Participatiefonds dan besturen met werkgelegenheidsbeleid. Het Participatiefonds heeft schematisch weergegeven welk ontslagartikel, wanneer van toepassing is.

Klik hier voor het overzicht >>

Om de administratieve last voor schoolbesturen zoveel mogelijk te verlichten, is besloten om artikel 7A met ingang van schooljaar 2011-2012 te wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor ontslagen per 1 augustus 2011. Daarom is artikel 7A in het overzicht opgenomen.

Lees ook: 

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën