Passend onderwijs deels vrijgesteld van btw

Samenwerkingsverbanden en hun scholen hoeven over verschillende werkzaamheden voorlopig geen btw te betalen. Het gaat om werk dat voortvloeit uit het ondersteuningsplan dat samenwerkingsverbanden moeten opstellen. Is het detacheren van personeel onderdeel van dat plan, dan geldt de btw-vrijstelling ook voor dat doel. Deze regeling geldt tot 1 augustus 2016. Hierdoor kan er circa 300 miljoen euro per schooljaar worden besteed aan de uitvoering van het ondersteuningsplan en wordt de vrijstelling van WSNS-samenwerkingsverbanden voorlopig gecontinueerd.

De PO-Raad is blij dat daarmee een (tijdelijke) oplossing is gevonden voor de problemen die de btw-regels met zich meebrachten. Ze heeft daarover eerder met de ministeries van Onderwijs en Financiën gesprekken gevoerd.

Om alle leerlingen vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs te kunnen bieden, zullen schoolbesturen vaker ondersteunend personeel in dienst nemen en uitwisselen met andere organisaties, zo gaf de PO-Raad aan in die gesprekken. Hoewel scholen btw-vrijgestelde instellingen zijn en besturen geen btw hoeven af te dragen voor hun onderwijspersoneel, zullen zij die belasting in veel van dergelijke nieuwe situaties wel moeten betalen. Dat betekent dat zij fors meer geld zullen kwijt zijn en dat geld niet kunnen besteden aan leerlingen. 

Meer weten?

Lees dan de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 oktober 2014

Nieuwscategorieën