'Passend onderwijs hoeft btw-inkomsten niet te verhogen’

Het is niet de intentie om met de invoering van Passend onderwijs de belastinginkomsten uit btw te vergroten. Dat stelden de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) donderdag in een overleg met de PO-Raad.

In dat overleg heeft de PO-Raad nogmaals de problemen ter sprake gebracht die de btw-regels voor schoolbesturen met zich meebrengen. Door die regels lopen besturen het risico flink meer geld kwijt te zijn als zij bijvoorbeeld ondersteunend personeel in dienst nemen en deze uitwisselen met andere organisaties. Dat zal vaker het geval zijn door de invoering van Passend onderwijs. Dezelfde problematiek speelt ook wanneer besturen oplossingen zoeken om de krimp het hoofd te bieden en bij het vormen van Integrale Kindcentra. Dat geld kan dus niet aan leerlingen worden besteed.

De PO-Raad heeft met input van haar leden geschetst waar samenwerkingsverbanden risico’s zien op het gebied van de btw. In het overleg met de ministeries zijn verschillende casussen besproken.

Vervolg

De komende weken zullen de PO-Raad, de ministeries van OCW en Financiën, een fiscaalexpert van PwC en de VO-raad de belangrijkste risico’s rondom de btw verder in kaart brengen en bekijken hoe samenwerkingsverbanden kunnen voorkomen dat ze meer btw moeten betalen dan nu. Wij zullen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven over de exacte adviezen en afspraken.

Wilt u nog een casus inbrengen voor het vervolgoverleg? Stuur dan een mail naar Mark Ruitenbeek, beleidsmedewerker Financiën bij de PO-Raad. Geef daarin een beschrijving van de inrichting van uw samenwerkingsverband en laat ons weten waar u btw-risico’s ziet.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 17 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën