Passend onderwijs: Inventarisatie van personele gevolgen

Het overleg over de bezuiniging op Passend onderwijs tussen de sectororganisaties en vakbonden enerzijds en de minister en staatssecretaris anderzijds heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. De partijen blijven van mening verschillen over de impact van de bezuinigingen. Daarom hebben de partijen afgesproken dat de gevolgen van de bezuinigingen uiterlijk begin december nog scherper in beeld gebracht worden. Inzet is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en expertise te behouden.

De PO-Raad maakt zich vooral zorgen over de voorgestelde verhoging van de groepsgrootte in het speciaal onderwijs met tien procent en het onnodig verlies van expertise. Dat heeft gevolgen voor de leraren in het regulier en speciaal onderwijs, maar vooral ook voor de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hecht de PO-Raad er aan om met de bewindslieden in gesprek te blijven over een zorgvuldige invoering van Passend onderwijs.

Het overleg wordt zo snel mogelijk voortgezet om tot concrete afspraken te komen. Wij houden u op de hoogte.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën