Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad

De PO-Raad heeft een handreiking 'medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad' ontwikkeld in het kader van Passend onderwijs. Deze handreiking zet op hoofdlijnen uiteen wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waar scholen aan moeten voldoen bij het inrichten van de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschap. Als bijlage bij de handreiking vindt u ook een praktisch en indicatief tijdpad. Dit tijdpad bevat praktische aanbevelingen voor een verdere inrichting van de medezeggenschap: hoe kan de OPR worden gevormd en ingevuld en wie moet op welk moment betrokken worden.

Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium Passend onderwijs. Het instrumentarium is een reeks handreikingen die besturen en directies ondersteunt bij de praktische uitwerking en realisatie van Passend onderwijs, zoals dat in het wettelijk en referentiekader wordt omschreven. Het gaat om handreikingen, waarin praktisch toepasbare uitwerkingen, checklists, faseringen, modellen, overzichten en good practices zijn opgenomen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 april 2015

Nieuwscategorieën