Passend onderwijs voor alle leerlingen

De PO-Raad vindt het van belang om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen. Schoolbesturen moeten daarom de ruimte krijgen om samenwerking te zoeken en om budgetten naar eigen inzicht in te zetten. Daarnaast is meer betrokkenheid van leerkrachten, schoolleiders en ouders van essentieel belang. De invoering van passend onderwijs vergt hierdoor meer voorbereiding, waardoor naar de mening van de PO-Raad volledige invoering in 2011 niet haalbaar is.

Afgelopen tijd heeft de PO-Raad samen met de leden een visiedocument passend onderwijs opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet. Hiermee reageert de PO-Raad ook op de voortgangsrapportage die deze week naar de Tweede Kamer is verzonden. De PO-Raad is nog steeds van mening dat dit proces van onderop de juiste weg is. Het is belangrijk dat de opbrengsten van de veldinitiatieven en experimenten gebruikt worden voor het vervolgtraject. Hierdoor is een gefaseerde invoering noodzakelijk, waarbij aan alle randvoorwaarden moet worden voldaan.

Volgende week komt de PO-Raad met een volledige werknotitie over passend onderwijs. U kunt dit lezen op deze website.

Brief voortgang Passend onderwijs van staatssecretaris Dijksma >>
Bijlage 1: Voortgangsrapport juni 2009 >>

Bijlage 2: Notitie wetgeving juni 2009 >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën