Passend Onderwijs: wat vindt u?

De PO-Raad organiseert samen met de WEC-Raad vanaf 18 november diverse ledenraadplegingen over de nieuwe koers Passend onderwijs. Wij nodigen onze leden hiervoor van harte uit. De data en locaties vindt u hier.

Nieuwe koers
Op 2 november heeft de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de nieuwe koers Passend onderwijs bekend maakt. Alle besturen krijgen de zorgplicht om voor elke leerling een passend aanbod te organiseren. De middelen om passend onderwijs vorm te geven worden toegekend aan het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. De indicatiestelling wordt losgelaten en regio’s kunnen met de middelen zelf maatwerk bieden voor leerlingen met een specifieke onderwijsvraag. Elke school zal een duidelijk zorgprofiel moeten ontwikkelen zodat voor iedereen duidelijk is welke zorg er op school kan worden geboden en wat er in de regio aangeboden wordt. Het is belangrijk dat dit zorgprofiel met het personeel wordt opgesteld.  

Praat mee
De PO-Raad kan zich op hoofdlijnen  vinden in deze inhoudelijke richting maar wil graag met de leden in gesprek over deze nieuwe koers en over de voorwaarden die nodig zijn om dit alles te kunnen realiseren. U kunt zich opgeven via deze link.

Meer over Passend onderwijs: Dossier Passend onderwijs

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën