Pauline Meurs: 'Professionalisering is niet zo nu en dan een workshop volgen'

Pauline MeursNiks geen nieuwe wetten en regels. De sleutel tot een professioneel schoolbestuur is in handen van het schoolbestuur zelf, stelt de commissie-Meurs in haar rapport Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. ,,Het werkt alleen als je er zelf iets van maakt’’, zegt voorzitter Pauline Meurs in een interview met de PO-Raad.

-  Wat is dat eigenlijk, professionaliseren?

,,Dat je beter wordt in je vak. Dat je efficiënter wordt in je werk en doet wat je je hebt voorgenomen. Het gaat er niet alleen om dat je meer kennis krijgt en dus meer weet, maar ook dat je met andere besturen deelt wat goed werkt. Je zou kunnen zeggen dat professionaliseren betekent dat je beter weet wat beter is.

Een bestuur dat enige tijd op die manier werkt, herken je aan het feit dat het goed omgaat met de maatschappelijke verwachtingen. Het is een innovatief bestuur dat goede relaties heeft met bijvoorbeeld gemeenten en ouders. Daar profiteert de leerling van.’’

- Waarom is het nodig dat schoolbesturen zich verder professionaliseren? Doen ze het niet goed?

,,Dat zou ik nooit durven zeggen. Wat we met ons rapport proberen aan te geven, is dat je als bestuur actief en systematisch bezig moet zijn met professionaliseren, omdat je anders stilstaat als organisatie. Dat is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs.

Vanuit de maatschappij is er steeds meer aandacht voor hoe een school is georganiseerd. Dat organiseren, gaat niet vanzelf. Daar heb je besturen voor nodig. Professionele besturen die de regie pakken en verantwoordelijkheid nemen voor de professionalisering van de hele organisatie. Zij moeten de randvoorwaarden scheppen zodat ook bijvoorbeeld schoolleiders zich kunnen ontwikkelen.’’

-In uw rapport stelt u dat de besturen dat vooral systematisch moeten aanpakken en er een agenda voor moeten opstellen. Is dat het ei van Columbus?

 ,,Dit is één van de dingen die nodig is. Het is natuurlijk ook belangrijk dat diegene die verantwoordelijk is voor het aanstellen van een schoolbestuur, de goede mensen aanstelt. Daarnaast dwingt een agenda een bestuur er ook echt over na te denken wat hij gaat doen om te professionaliseren.

Nu wordt al snel gedacht dat men er goed mee bezig is, maar professionaliseren betekent óók routines loslaten. Als je blijft doen wat je altijd al deed, sukkel je in slaap.’’

-Dat klinkt logisch.

,,Dat klopt maar toch is dat het niet. Er zijn genoeg mensen die denken; Goh, laten we een leuke cursus volgen, of zullen we een intervisiegroep beginnen? Sommige besturen zijn al blij als ze één keer een bijeenkomst van de PO-Raad bijwonen. Prima, maar daarmee ben je er niet. Je moet eerst weten wát je wilt en dan pas bepaal je hoe je er komt en welke cursussen je daar naartoe kunnen leiden.

Ik heb liever dat je mínder cursussen volgt dan dat je lukraak workshops doet. Professionalisering is niet zomaar en zo nu en dan een workshop volgen.’’

-Uw adviezen zijn vrij algemeen. Kunt u de besturen ook enkele praktische tips geven?

,,Het is een bewuste keuze een breed advies te geven en weg te blijven van expliciete geboden en opdrachten. Een bestuur moet zelf expliciet maken wat zijn bestuurlijke opgave is. Het moet daar invulling aan geven op de manier die bij hem past. Een agenda maken, helpt daarbij.’’

-Als je het wat dat betreft goed doet, ben je dan klaar met professionaliseren?

,,Nee, je bent nooit klaar. ’’

-Welke rol kan de PO-Raad spelen bij die professionalisering?

,,De PO-Raad kan het initiatief nemen om professionalisering bij haar leden op de agenda te zetten. Ze zou ervoor moeten zorgen dat er onder besturen een sfeer ontstaat dat je wel met professionalisering bezig moét omdat je er anders niet bij hoort. En uiteindelijk is het de PO-Raad die namens besturen aan de staatssecretaris moet kunnen vertellen wat de sector doet aan professionalisering. Op die manier word je in Den Haag serieuzer genomen.’’

- Wat moeten besturen over drie jaar hebben bereikt? Wanneer bent u tevreden?

,,Ik hoop dat alle leden van de PO-Raad in ieder geval een professionaliseringsagenda hebben en kunnen laten zien hoe ver ze ermee zijn. Het zou mooi zijn wanneer verschillende besturen aan hun collega-besturen kunnen laten zien wat het hen heeft opgeleverd in hun werk en werkplezier. Maar wie nog niet zo ver is, moet niet meteen worden veroordeeld. Het is belangrijker dat die wordt gestimuleerd alsnog aan de slag te gaan.

Het ergste zou het zijn wanneer besturen allemaal dingen gaan doen omdat de PO-Raad vindt dat het moet. Nee, professionalisering werkt alleen als je er zelf iets van maakt.’’ 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 27 februari 2015

Nieuwscategorieën