Persbericht: Uitnodiging derde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda, 12 januari 2010

Op 12 januari 2010 vindt de derde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Inspirerende sprekers informeren u over de actuele stand van zaken op tal van beleidsthema’s in het onderwijs- en jeugdbeleid, waarbij uiteraard de ontwikkelingen rond wetgeving OKE niet zullen ontbreken. Het programma omvat ruim 30 deelsessies verdeeld over drie rondes met thema’s als: taal en rekenen, VVE, brede scholen, kwaliteit van het onderwijs, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en zorgstructuren. Tussen de sessies door zorgt prof.dr. Jan de Lange voor een dosis LEA-inspiratie uit de praktijk.

Om gezamenlijk, schoolbesturen én gemeenten, op lokaal en regionaal niveau onderwijs- en jeugdproblemen aan te pakken, vindt u tijdens deze conferentie zowel de bestuurlijke inspiratie als de noodzakelijke strategische informatie. Vertegenwoordigers van zowel schoolbesturen, scholen als gemeenten (ambtenaren, wethouders en raadsleden) zijn dan ook van harte welkom!

Inschrijven

Deelnemers kunnen zich vanaf 1 november inschrijven voor deze conferentie. U kunt voor iedere ronde uw voorkeur doorgeven voor een deelsessie. Deelname aan de conferentie bedraagt € 195,- per deelnemer (exclusief BTW). U kunt het volledige conferentieprogramma downloaden. Op de website www.leacongres.nl houden wij u op de hoogte van alle nieuwsberichten over de conferentie. Indien u zich wilt aanmelden voor deze conferentie, kunt u HIER klikken.

Deze conferentie maakt deel uit van het landelijke LEA-ondersteuningstraject en is financieel mogelijk

gemaakt door het Ministerie van OCW. De organisatie van de conferentie is in handen van Oberon in samenwerking met VNG, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Inge Visser of Marco Zuidam van Oberon. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 030-2324205. U kunt ook mailen naar info@leacongres.nl.

--------------------------------------------------------------------------

Informatie voor gebruik redactie

• PDF van programma is separaat aangeleverd.

• Link naar inschrijven is http://congresmanager.vng.nl/Default.aspx?titel=Lokale educatieve Agenda 2010&website=lea   

• Contactgegevens persbericht

Oberon
Inge Visser
ivisser@oberon.eu  
030-2306090
Website conferentie: www.leacongres.nl

Download hier de uitnodiging

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën