Persoonsgebonden nummer: Einde fase PGN-scan

In het primair onderwijs is de invoering van het persoonsgebonden nummer in volle gang. Met ondersteuning van de projectorganisatie PGNPO kunnen scholen tijdens de fase PGN-scan de gegevens in hun leerlingadministratiesystemen aanpassen aan de nieuwe wettelijke eisen. Medio december 2009 stopt de fase PGN-scan. Wanneer de kwaliteit van uw gegevens nog niet voldoende is, raden wij u aan de adviezen uit te voeren die PGNPO u geeft.

Van een groot aantal scholen zijn de gegevens inmiddels op orde. Dat wil zeggen dat van minimaal 95% van de leerlingen de gegevens correct in het leerlingadministratiesysteem zitten. Ook als de kwaliteit van uw gegegevens nu op 95% zit, is het verstandig om na mutaties de gegevens ter controle aan te leveren aan de PGN-scan.

Nog niet op orde?
PGNPO richt zich op dit moment onder andere op scholen waarvan de kwaliteit door pakketspecifieke oplossingen alsnog het gewenste niveau kunnen bereiken. Wij adviseren u de aangedragen oplossing(en) uit te voeren en vervolgens de gegevens nogmaals aan te leveren aan de PGN-scan. Dit laatste kan alleen wanneer u nog niet bent overgedragen aan BRON (Basisregister Onderwijs).

Fase Aansluiting BRON
Zodra uw school is overgedragen aan BRON, begint voor u de volgende fase van de invoering van het onderwijsnummer: Aansluiting BRON.

In deze fase wisselt u uw leerlinggegevens uit met de IB-Groep. Wanneer deze uitwisseling goed verloopt, kwalificeert u zich voor de bekostiging middels het onderwijsnummer. De IB-Groep en CFI, die zich voor deze gelegenheid gezamenlijk presenteren als organisatie BRON, bieden in deze fase ondersteuning.

Als u de PGN-scan goed doorlopen hebt, kan u dit in de fase Aansluiting BRON veel werk schelen.

PGNPO plant momenteel scholen in voor de fase Aansluiting BRON. Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer u akkoord gaat met het planningsvoorstel dat u ontvangt. Als dat echt niet mogelijk is, adviseren we u dit snel aan PGNPO te laten weten.

Over PGNPO
Sinds de oprichting van de PO-Raad werkt de projectorganisatie PGNPO onder de auspiciën van de PO-Raad. De projectorganisatie is opgericht door de organisaties van bestuur en management en de AVS. De PO-Raad maakt op dit moment afspraken met het departement over de afsluitende fase in 2010. Hierover zullen wij u binnenkort nader informeren.

Voor meer informatie over de invoering van het persoonsgebonden nummer kunt u terecht op de website van PGNPO en de website van BRON.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën