Pesten op school samen voorkomen

De PO-Raad vindt het van groot belang dat pesten op school wordt voorkomen en aangepakt. Ze kan zich daarom grotendeels vinden in het plan dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag gezamenlijk presenteerden om dat doel te bereiken.

Dekker en Dullaert willen vooral ‘duidelijk maken dat pesten onacceptabel is’, schrijven ze in hun plan. Er komt daarom een ‘antipestwet’ die scholen verplicht een bewezen effectief antipestprogramma te gebruiken. Nu is dat nog vrijblijvend waardoor sommige scholen met programma’s werken die niet helpen of juist averechts werken. Om een einde te maken aan de  ‘wildgroei’ van dergelijke programma’s laat Dekker onderzoek doen naar de methodes die wel succesvol zijn. De Inspectie van het Onderwijs gaat erop toezien dat scholen zich aan de nieuwe regels houden.

Leraren worden daarnaast beter opgeleid om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken. Op de lerarenopleiding zal er meer aandacht voor zijn en wie al voor de klas staat, wordt na-of bijgeschoold. Verder wordt voortaan jaarlijks op een vast moment stilgestaan bij het onderwerp en moeten scholen aan het begin van de schoolcarrière van een kind met zijn ouders afspraken maken over hoe op school met pesten wordt omgegaan. Er moet speciale aandacht zijn voor cyberpesten. De staatssecretaris komt later dit voorjaar met een voorstel om tijdens de gymles meer aandacht te besteden aan sportief gedrag.

De PO-Raad onderstreept een gezamenlijke aanpak van pesten maar waarschuwt daarbij wel dat Den Haag niet op de stoel van de schoolbesturen en leraren moet gaan zitten. Volgens de PO-Raad moet de aanpak van pesten verder vooral preventief zijn.

Taboe

Het plan van aanpak is nodig, stellen Dekker en Dullaert omdat er nu onvoldoende zicht is op pesten. Het onderwerp is taboe. Kinderen die worden gepest, praten er niet over en leerlingen weten niet waar ze met hun problemen terecht kunnen. Leraren zijn niet altijd in staat pesten te signaleren en effectief te handelen, stellen ze. Eén op de tien leerlingen wordt structureel gepest.

,,De zelfdodingen van Tim Ribberink en Fleur Bloemen (de twee gepeste tieners die vorig jaar een einde maakten aan hun leven, red.) maakten op tragische wijze duidelijk dat er dringend aandacht nodig is voor pesten en sociale veiligheid op scholen’’, aldus Dekker bij de presentatie van het plan. ,,Uiteindelijk moeten alle kinderen naar school kunnen waar ze veilig zijn en kunnen leren.’’

Veilig klimaat

Volgens de PO-Raad sluiten de ideeën goed aan bij de behoefte van leraren. Zij willen leerlingen graag een veilig klimaat bieden. Het is daarnaast verstandig om te onderzoeken welk anti-pestprogramma daadwerkelijk werkt, zegt vicevoorzitter Simone Walvisch. ,,Maar de overheid moet niet voorschrijven welk antipestprogramma een school mag gebruiken.’’ Verscherpt toezicht van de Inspectie is niet nodig, meent de PO-Raad verder. ,,De meeste scholen doen er al veel aan om pesten aan te pakken. En wie dat nog niet doet, kan beter worden gestimuleerd wél actie te ondernemen’’, aldus Walvisch.

Laatst gewijzigd: 
maandag 27 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën