Pilot interscolaire visitatie voor leraren: inschrijving sluit 15 februari

Vijf keer twee scholen per sector kunnen samen een meerjarige pilot interscolaire visitatie uitvoeren met ondersteuning van de Onderwijscoöperatie. De ondersteuning omvat begeleiding, scholing in het maken van kijkwijzers en het leren observeren en feedback geven. Daarnaast is er een financiële vergoeding beschikbaar voor de personele inzet in de school. De inschrijving voor deze pilot is nu geopend, aanmelden als school kan tot 15 februari 2013 bij de Onderwijscoöperatie.

De Onderwijscoöperatie en de sectorraden de PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad willen een stimulans geven aan interscolaire visitatie voor leraren. Door als leraren onderling met elkaar in gesprek te gaan over de lespraktijk, kun je elkaar inspireren en kun je reflecteren op je eigen ontwikkeling. Interscolaire visitatie is een bijzondere manier om dit vorm te geven: leraren van verschillende scholen bezoeken elkaar en geven elkaar feedback.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 januari 2013

Nieuwscategorieën