Pilot verplaatsen Cito-toets

In het deelproject 'pilot verplaatsen Cito-eindtoets' binnen het project Effectief Schakelen, hebben de organisaties onderzocht of het verplaatsen van de Cito-eindtoets kan bijdragen aan een betere overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van een pilot, waaraan 57 scholen in vier regio's hebben deelgenomen, hebben de PO-Raad, VO-Raad, AVS en het Cito willen nagaan of het een latere afname van de Cito-eindtoets bijdraagt aan het optimaliseren van de onderwijstijd voor leerlingen in groep 8. Ook hebben de organisaties met deze pilot in beeld willen krijgen of het verplaatsen van de Cito-eindtoets een positieve bijdrage levert aan de doorgaande leerlijn tussen primair en voortgezet onderwijs.

Door het opschuiven van het afnamemoment in de tijd is de periode tussen het afnamemoment en de start van het vervolgonderwijs korter. Dit kan enerzijds leiden tot een betrouwbaarder advies voor het vervolgonderwijs, anderzijds kan deels voorkomen worden dat kinderen al voor de zomervakantie een achteruitgang ontwikkelen in de basisvaardigheden . Daarbij is de praktische uitvoerbaarheid van een later afnamemoment voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs onderwerp van onderzoek geweest. In de pilot is ook aandacht besteed aan de positie van het schooladvies ten opzichte van de eindtoets basisonderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Nieuwscategorieën