Pilot verplaatsing Cito-Eindtoets

55 basisscholen in de regio’s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen doen mee aan de pilot verplaatsing Cito-Eindtoets. Op 29, 30 en 31 maart krijgen de leerlingen van groep 8 van deze scholen een specifiek voor de pilot ontwikkelde, schriftelijke versie van de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets).

Met de pilot willen de PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito onderzoeken of het voor leerlingen voordelen kan opleveren als de Citotoets later in het schooljaar wordt afgenomen dan gebruikelijk is. Het idee achter de pilot is dat bij een latere afname van de toets er langer tijd is om de kinderen belangrijke vaardigheden als rekenen en taal te leren, zodat ze (nog) beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan en de overgang tussen groep 8 en de brugklas soepeler verloopt. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het basisschooladvies niet ter discussie komt te staan en een eindtoets, als onafhankelijk gegeven bij de keuze van het best passend brugklastype, behouden blijft.

Resultaten eind 2010 bekend
Bij de pilot zijn zowel de basisscholen als de scholen in het voorgezet onderwijs in de regio’s betrokken. Leerlingen die meedoen aan de pilot worden tot het begin van de brugklas gevolgd. Het onderzoek kijkt dus niet alleen naar de score van de leerlingen op de eindtoets, maar ook in hoeverre de kennis bij de leerlingen is blijven hangen op het eind van het schooljaar en in het begin van de brugklas. De resultaten van de pilot zijn daardoor pas eind 2010 bekend. Dan zullen de PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito conclusies trekken uit de effecten van de verplaatsing van de toets.

Wat wordt precies met de pilot onderzocht?

  • Draagt een latere afname van een eindtoets bij aan een optimalisering van de onderwijstijd in groep 8 omdat er meer tijd wordt besteed aan taal-, lees- en rekenonderwijs, profiteren leerlingen van de extra onderwijstijd en kunnen ze de geleerde vaardigheden vasthouden tot en met de start van het voortgezet onderwijs?
  • Draagt een latere afname bij aan een verbetering van de doorgaande leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs? 
  • Is een latere afname van de eindtoets praktisch uitvoerbaar voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs (welke informatie is op welk moment noodzakelijk voor scholen in het voortgezet onderwijs) en welke mogelijke knelpunten levert dit op?

Effectief schakelen tussen primair en voortgezet onderwijs
De pilot maakt deel uit van het bredere programma ‘Effectief schakelen tussen PO en VO’, waarin meer activiteiten rondom het versoepelen van de overgang van groep 8 naar brugklas centraal staan. Er is verbetering mogelijk in het niveau waarop de leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Enerzijds heeft dit te maken met de lange onderbreking van de leerlijn tussen groep 8 en de brugklas, anderzijds is er vaak verbetering mogelijk in de informatievoorziening over de leerling tussen de scholen in primair en voortgezet onderwijs. In juni 2009 hebben PO-Raad, VO-raad, AVS en Cito daarom aangekondigd de handen ineen te slaan om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën