Pilot zorg-assistenten op basisscholen van start

In het kader van de participatiewet zijn woensdag 10 september tien jonge vrouwen met een achterstand op de arbeidsmarkt in het onderwijs aan de slag gegaan als zorg-assistent. Zij zullen, met name in kleuterklassen, de leerkracht ondersteunen met een aantal uitvoerende werkzaamheden: de kinderen helpen met handen wassen, jas ophangen, naar het toilet gaan, et cetera. De leerkracht kan hierdoor meer tijd aan de leerlingen besteden. De studentes zullen vier dagen in de week op de bassischool werken en een dag in de week zelf naar school gaan. Het is de bedoeling dat zij na 2 jaar een MBO-2 diploma hebben gehaald.

Deze pilot is, in het kader van de Participatiewet, op initiatief van de sociale partners in het primair onderwijs tot stand gekomen. Dit zijn de PO-Raad en de vakbonden. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de opdracht tot het uitwerken van de pilot gegeven aan Stichting Gezel. Deze stichting heeft vervolgens de pilot opgezet. De gemeente Den Haag financiert ook een deel van de pilot. Op deze wijze werken sociale partners, Stichting Gezel en de gemeente Den Haag op constructieve wijze met elkaar samen. Samen wordt bekeken in hoeverre deze pilot ook op andere scholen kan worden ingezet en kan bijdragen aan de opdracht die schoolbesturen in het primair onderwijs in het kader van de Participatiewet hebben gehad: het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

De tien jonge vrouwen hebben een arbeidsovereenkomst met Stichting Gezel. Zij zijn de eersten die aan de slag gaan als zorg-assistent en tegelijkertijd leren voor een MBO-2 diploma. Het ondertekenen van de arbeidsovereenkomsten vond plaats op Praktijkschool de Einder en werd feestelijk ingeleid door de Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin Baldewsingh.

In de eerstvolgendepodium meer aandacht voor deze pilot.

Meer informatie over deze pilot en de Stichting Gezel vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 16 september 2014

Nieuwscategorieën