Pilots leerwinst en toegevoegde waarde

Op 25 november informeerde de minister de Tweede kamer per brief over de opzet en inrichting van deze pilots die in januari 2012 starten in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. In de pilots wordt samen met schoolbesturen en scholen gezocht naar instrumenten om de leerwinst van leerlingen en de toegevoegde waarde van scholen te kunnen bepalen. Daarbij wordt gezocht naar manieren waarop leerwinst en toegevoegde waarde voor scholen een hulpmiddel kunnen zijn bij het opbrengstgericht werken. Bovendien wordt in de pilots bekeken of leerwinst en toegevoegde waarde een rol kunnen spelen bij het beoordelen van de leeropbrengsten en de kwaliteit van de school door de Inspectie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe recht kan worden gedaan aan de inspanningen van de school en rekening kan worden gehouden met de samenstelling van de leerlingpopulatie.

De pilots vloeien voort uit het het actieplan Basis voor Presteren en het ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs.

Bijeenkomst PO-Raad leerwinst en toegevoegde waarde
Op donderdag 8 december gaat de PO-Raad met leden in gesprek over het meten van leerwinst en toegevoegde waarde: wat is er gaande op dit gebied, hoe staat u ten opzichte van de voornemens van de regering, welke mogelijkheden en knelpunten ziet u en wat zijn aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden? Frans Janssens, bijzonder hoogleraar onderwijstoezicht aan de Universiteit Twente, coördinerend inspecteur bij de Inspectie en projectleider van de pilots over leerwinst en toegevoegde waarde, geeft een toelichting op de begrippen leerwinst en toegevoegde waarde. Verder vertelt hij over de opzet van de pilots. De bijeenkomst vindt plaats bij de PO-Raad in Utrecht van 14.30-16.30 uur.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 21 maart 2013

Nieuwscategorieën