Pilotscholen gezocht voor verdere ontwikkeling Vensters PO

Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen de kans hun scholen nog beter op de kaart zetten te en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Vensters POZij kunnen zich nu aanmelden als pilotschool die nieuwe indicatoren gaat testen waarmee Vensters de komende jaren wordt uitgebreid. Schrijf uw school nu in! 

Tot de nieuwe, nog te testen indicatoren, behoren onder meer tevredenheid, uitstroom naar VO per schooltype, (onderwijskundig) profiel van de school, financiële kengetallen bestuur, onderwijstijd en schooltijden. Deze zijn al besproken in werkgroepen en klaar om op grote schaal te worden uitgeprobeerd.

Pilotscholen zien in hun SchoolVenster deze nieuwe indicatoren naast de definitieve indicatoren. Zij kunnen tijdens die pilotfase die nieuwe gegevens alleen zelf inzien en ook zelf bepalen of ze deze ook aan anderen willen tonen. Zij krijgen zo een vollediger beeld van hun eigen school en hebben daarmee een voorsprong op andere scholen. Bijkomend voordeel is dat ze nog beter kunnen sturen op de eigen onderwijskwaliteit.

Scholen die zich aanmelden voor de proef, kunnen rekenen op voldoende ondersteuning bij de interpretatie van de gegevens en het schrijven van adequate toelichtingen daarbij. De proef duurt tot en met april 2014.

Wat u kunt verwachten

Tijdens de pilot krijgen deelnemende scholen drie tot vijf keer een e-mail waarin zij gericht om feedback worden gevraagd over deze indicatoren, over de gebruiksvriendelijkheid van de website of over indicatoren die nog moeten worden gebouwd. U kunt zelf bepalen hoe uitgebreid u onze vragen beantwoordt en hoeveel tijd u hiervoor heeft. Wij ontvangen bij voorkeur zoveel mogelijk feedback, zodat wij ons systeem kunnen optimaliseren. Het volledig beantwoorden van een e-mail zal naar verwachting tussen de dertig en zestig minuten kosten.

Ook zullen we in de verschillende regio’s bijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten zullen gericht zijn op werken met het SchoolVenster, het vullen en bespreken van de indicatoren en het vragen van extra feedback. U kunt zelf bepalen of- en bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn en eventuele reiskosten zullen worden vergoed. 

Aanmelden als pilotschool

Scholen die willen meedoen aan deze pilot Vensters PO kunnen zich hier aanmelden. Bent u een bestuurder en wilt u meedoen? Kies dan één van uw scholen waarmee u deelneemt aan de pilot. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met aanvullende informatie.

Eerste pilot

In het voorjaar van 2013 is er een eerste pilot Vensters PO geweest. Deelnemende scholen waren nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Vensters PO. Op basis van de ervaringen van de pilot zijn definities waar nodig aangepast en is het systeem van Vensters PO verder ontwikkeld.

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën