Plan samenvoegen kinderopvang en peuterspeelzalen na zomer

Kinderopvang en peuterspeelzalen worden samengevoegd. Zowel werkende als niet-werkende ouders krijgen daarbij recht op twee dagdelen kinderopvangtoeslag voor alle kinderen tot vier jaar. Dat staat in een plan dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) na de zomer presenteert. Op dit moment is het plan nog niet concreet uitgewerkt, wel is de PO-Raad op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Een doorgaande lijn van een voorschoolse voorziening naar de basisschool is essentieel voor een goede start van de onderwijsloopbaan voor kinderen, vindt de PO-Raad. De PO-Raad heeft samen met de MO-Groep en de Branchevereniging Kinderopvang al eerder gepleit voor een basisvoorziening voor alle kinderen.

Achterstanden en kwaliteit

Voor de PO-Raad staat voorop dat de 'nieuwe' voorziening van goede kwaliteit is. Ook vindt ze het belangrijk dat in de nieuwe situatie alle kinderen toegang hebben tot de opvang. Zo kunnen achterstanden zo vroeg mogelijk worden voorkomen. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt, zal de PO-Raad die toetsen aan deze uitgangspunten. Ook zal ze dan uitgebreider op de plannen reageren. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 26 juni 2013

Nieuwscategorieën