Platform #Onderwijs2032 aan de slag voor onderwijs van de toekomst

Het Platform #Onderwijs2032 is donderdag 12 februari officieel van start gegaan. Het platform, dat bestaat uit experts van binnen en buiten het onderwijs, buigt zich over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving mee te doen.

In de Bestuursakkoorden die PO-Raad en VO-raad in 2014 met het kabinet afsloten, staat de ambitie om via een brede dialoog te komen tot een herijking van de kerndoelen. Daarmee moet het primair en voortgezet onderwijs beter bestendig worden voor de toekomst. Na de brainstormfase van november 2014 tot februari 2015, gaat het platform nu aan de slag met de dialoogfase. In deze fase gaan de mensen van het platform in gesprek over de onderwijsinhoud in Nederland. Dat doen ze via website, Twitter, Facebook en door aan te sluiten bij bijeenkomsten en gesprekken die in het land plaatsvinden. Het gesprek gaat over de drie thema’s die uit de brainstorm zijn gekomen: kennis voor leren en werk, maatschappelijke vorming en persoonsvorming.

De PO-Raad speelt een actieve rol bij het platform #Onderwijs2032. De PO-Raad heeft meegedacht over de samenstelling van het platform en levert zelf ook expertise aan het secretariaat van het platform. De PO-Raad hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral ook met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.

Eind 2015 komt het Platform #Onderwijs2032 met een advies aan het kabinet. Dit advies moet in 2016/2017 leiden tot vernieuwde kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het Platform #Onderwijs2032 wordt geleid door Paul Schnabel, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 16 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën