PO-litiek: onderwijskansen, vluchtelingenkinderen, bewegingsonderwijs en huisvesting

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

Onderwijskansen en -achterstanden

Elk jaar komt de onderwijsinspectie in april met het jaarverslag. Dit jaar stond dit in het teken van onderwijskansen en de groeiende kansongelijkheid voor kinderen van laagopgeleide ouders. De PO-Raad vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en verzet zich daarom tegen de huidige bezuinigingen op onderwijsachterstanden. Het budget om onderwijsachterstanden weg te werken, daalt, terwijl de werkelijke achterstanden niet afnemen. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt of een kind een achterstandsleerling is. De PO-Raad pleit al langer voor het opstellen van nieuwe, objectieve criteria die werkelijke achterstanden voorspellen. 

In juni debatteert de Kamer over het jaarverslag van de onderwijsinspectie.

April stond ook in het teken van het debat over de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd om de effecten van het teruglopend budget en is op zoek naar dekking voor behoud van de achterstandsmiddelen. Voor dit debat stuurden de PO-Raad, VNG, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang een brief aan de Kamer met het verzoek het budget te bevriezen op het niveau van 2016 in afwachting van een nieuw model met nieuwe criteria.

Vluchtelingenkinderen

Een meerderheid van de Tweede kamer gaf in een debat over onderwijs aan vluchtelingenkinderen aan dat er minder gezeuld moet worden met vluchtelingenkinderen. Verschillende fracties hebben ook hun verontwaardiging uitgesproken over het feit dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) een eerder ingediende GroenLinks-motie niet uit gaat voeren. Deze motie was ingediend om scholen niet één maar twee jaar extra geld te betalen om goed onderwijs voor de vluchtelingenkinderen te kunnen organiseren.  Er zijn hierdoor te veel onverklaarbare verschillen tussen de bekostiging primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

In mei komt er een vervolg op dit debat, waarbij moties ingediend kunnen worden.

Bewegingsonderwijs

De VVD pleit ervoor dat bewegingsonderwijs op basisscholen in de toekomst alleen nog door vakleerkrachten gegeven mag worden. Volgens de VVD kan dit voorstel budgetneutraal uitgevoerd worden. In een brief aan de Kamer legden de PO-Raad, CNV Onderwijs, de AOb en de Vereniging Hogescholen uit waarom zij het voorstel een onverstandig idee vinden. Tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek er geen meerderheid te zijn om de brede bevoegdheid af te schaffen. Ook erkent de VVD inmiddels dat het voorstel kosten met zich meebrengt. De staatssecretaris gaat onderzoeken hoe hoog deze kosten precies zijn.

Onderwijshuisvesting

De Tweede Kamer sprak in april ook over onderwijshuisvesting. In aanloop naar dit debat hebben de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hun zorgpunten per brief aan de Kamer geuit. De Tweede Kamer erkent de zorgen over de achterstand en de staat van de schoolgebouwen. Bekijk ook deze infographic die de PO-Raad maakte hierover. De Kamer heeft een motie ingediend om ervoor te zorgen dat gemeenten een expliciet besluit moeten nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging van schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, tenzij daar in het integraal huisvestingsplan (IHP) andere afspraken over zijn gemaakt. Ook is een motie aangenomen om het binnenklimaat op scholen te verbeteren en om kennis op landelijk niveau beter te bundelen.

Het is nu mei-reces, half mei start de Tweede Kamer weer met een debat over het vervolgtraject voor Onderwijs2032 naar aanleiding van het advies van het platform onder leiding van Schnabel.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 mei 2016

Nieuwscategorieën